Activitati CRS

src=”https://crsnordest.ro/wp-content/uploads/2017/11/23414190_1684830838240835_634579035_n-300×148.png” alt=”” width=”300″ height=”148″ class=”alignnone size-medium wp-image-2336″ />
SHARE este o nou? ini?iativ? la nivel european, concretizat? într-un proiect interna?ional ce are ca scop schimbul de experien?? privind politicile de patrimoniu cultural în mediul urban ?i identificarea celor mai bune practici ?i metode inovatoare în scopul dezvolt?rii unei abord?ri durabile ?i inteligente pentru gestionarea ?i utilizarea patrimoniului. Una din finalit??ile acestui proiect ambi?ios este elaborarea ?i implementarea unui Plan de Ac?iune în domeniul protej?rii, conserv?rii durabile ?i promov?rii patrimoniului cultural, prin identificarea celor mai bune practici la nivel european.

Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Nord-Est a aderat la aceast? ini?iativ? în calitate de partener, al?turi de organiza?ii publice, agen?ii de dezvoltare regional? ?i centre academice provenind din 6 ??ri din întreaga Europ?, relevante în domeniul politicilor de patrimoniu cultural ?i a strategiilor de tip Smart City. Aceste organiza?ii vor colabora ?i vor împ?rt??i rezultatele proiectului p?r?ilor interesate de la nivel local, autorit??ilor de management ?i institu?iilor responsabile cu implementarea politicilor locale (faza 1), pentru a asigura monitorizarea planurilor de ac?iune pe parcursul unei perioade de 2 ani (faza 2). Perioada de implementare a proiectului este 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2020, iar acesta se va desf??ura în dou? faze.

La nivelul regiunii noastre, îmbun?t??irea instrumentelor de politic? se va realiza prin identificarea celor mai bune practici ?i metode inovatoare de conservare, protejare, promovare ?i dezvoltare a patrimoniului cultural ?i natural. Pe baza rezultatelor schimburilor de experien?? cu ??rile partenere, ADR (al?turi de stakeholderii regionali – prim?riile celor 6 municipii-re?edin?? de jude? ?i organiza?ii din domeniul conserv?rii ?i promov?rii patrimoniului cultural) va elabora un Plan de Ac?iune care va cuprinde cele mai bune practici, cele mai relevante ?i adecvate idei ?i proiecte în domeniul patrimoniului cultural. Acest document va fi prezentat spre examinare/implementare, Autorit??ii de Management pentru Programul Opera?ional Regional ?i autorit??ilor publice locale, în vederea integr?rii în strategiile lor ?i punerii în aplicare în continuare a unor noi idei de proiecte în cadrul POR 2014 – 2020.

Proiectul este finan?at din Programul INTERREG EUROPE – apelul 2016, Ac?iunea „Mediul înconjur?tor ?i utilizarea eficient? a resurselor – Îmbun?t??irea politicilor privind patrimoniul natural ?i cultural”. Instrumentul de politic? vizat în cadrul proiectului este POR 2014-2020, Axa prioritar? 5 – „Îmbun?t??irea mediului urban ?i conservarea, protec?ia ?i valorificarea durabil? a patrimoniului cultural”. Prioritatea de investi?ii la care subscrie proiectul este 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea ?i dezvoltarea patrimoniului natural ?i cultural”.

Evenimentul de lansare a proiectului a avut loc în 22, 23 ?i 24 februarie 2017, în localit??ile Spoleto ?i Terni din Italia, cu participarea reprezentan?ilor organiza?iilor partenere, ?i a cuprins un prim schimb de experien?? în ceea ce prive?te o abordare creativ? în domeniul politicilor urbane, precum ?i o serie de vizite de studiu în diferite loca?ii relevante ca exemple de bune practici în managementul sustenabil al patrimoniului cultural. Întâlnirea a fost organizat? de liderul de proiect Sviluppumbria în parteneriat cu Regiunea Umbria ?i municipalit??ile din Spoleto ?i Terni.
Link proiect: interregeurope.eu/share

Acest site foloseste cookies. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookies. Citește mai mult

Politica de cookies
Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea "cookie"-urilor utilizate de site-ul adrnordest.ro administrat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est.
Ce sunt cookie-urile?
Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza website-ul. La ce sunt folosite cookies?
Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea catre acesta a unui continut adaptat preferintelor sale. Cookies sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem modul in care un utilizator beneficiaza de pagina noastra web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului acestuia.
Ce cookie-uri folosim?
Website-ul adrnordest.ro foloseste cookie-uri de la terti, Trafic.ro si Google Analytics, in scopuri de analiza a vizitatorilor.
Cum pot fi oprite cookie-urile?
Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau browser-ul poate fi setat astfel incat sa accepte cookie-uri de la un site anume.
Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Accesati optiunea "ajutor" a browserului pentru mai multe detalii.
Pentru a intelege aceste setari, puteti consulta urmatoarele URL-uri:
• Setari cookie-uri Chrome
• Setari cookie-uri Mozilla Firefox
• Setari cookie-uri Safari
• Setari cookie-uri Internet Explorer
• Setari cookie-uri Opera
De ce sunt cookie-urile si/sau tehnologiile similare importante pentru Internet?
Cookie-urile si/sau tehnologiile similare reprezinta un punct central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptate preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri sau parti ale site-urilor imposibil de folosit.

Închide