Despre Sorin Grigorescu

Formator pentru programul de formare profesională MANAGER PROIECT

Sorin este certificat ca trainer in urma absolvirii cursurilor de Formator, respectiv Manager de Proiect.

De asemenea, este licențiat în Economie la Facultatea de Finanțe, Bănci, Asigurări și Burse de Valori din cadrul ASE București, dar și în Inginerie electronică la Facultatea  de Electronică și Telecomunicații din cadrul Universității Politehnice din București.

A acumulat experiență în procesele de planificare si programare la nivel regional încă din 2001, când s-a angajat în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. A coordonat și participat la procesul de planificare strategică din Regiunea Nord-Est, ce a avut ca rezultat elaborarea Planului de Dezvoltare Regional Nord-Est pentru perioadele: 2000-2002, 2002-2005, 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020. A contribuit la activarea structurilor parteneriale regionale implicate în cadrul procesului de planificare, cât și în constituirea portofoliului regional de proiecte. A făcut parte din numeroase Comisii de evaluare și selecție a proiectelor finanțate din fonduri PHARE.