Activități CRS


SHARE este o nouă inițiativă la nivel european, concretizată într-un proiect internațional ce are ca scop schimbul de experiență privind politicile de patrimoniu cultural în mediul urban și identificarea celor mai bune practici și metode inovatoare în scopul dezvoltării unei abordări durabile și inteligente pentru gestionarea și utilizarea patrimoniului. Una din finalitățile acestui proiect ambițios este elaborarea și implementarea unui Plan de Acțiune în domeniul protejării, conservării durabile și promovării patrimoniului cultural, prin identificarea celor mai bune practici la nivel european.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a aderat la această inițiativă în calitate de partener, alături de organizații publice, agenții de dezvoltare regională și centre academice provenind din 6 țări din întreaga Europă, relevante în domeniul politicilor de patrimoniu cultural și a strategiilor de tip Smart City. Aceste organizații vor colabora și vor împărtăși rezultatele proiectului părților interesate de la nivel local, autorităților de management și instituțiilor responsabile cu implementarea politicilor locale (faza 1), pentru a asigura monitorizarea planurilor de acțiune pe parcursul unei perioade de 2 ani (faza 2). Perioada de implementare a proiectului este 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2020, iar acesta se va desfășura în două faze.

La nivelul regiunii noastre, îmbunătățirea instrumentelor de politică se va realiza prin identificarea celor mai bune practici și metode inovatoare de conservare, protejare, promovare și dezvoltare a patrimoniului cultural și natural. Pe baza rezultatelor schimburilor de experiență cu țările partenere, ADR (alături de stakeholderii regionali – primăriile celor 6 municipii-reședință de județ și organizații din domeniul conservării și promovării patrimoniului cultural) va elabora un Plan de Acțiune care va cuprinde cele mai bune practici, cele mai relevante și adecvate idei și proiecte în domeniul patrimoniului cultural. Acest document va fi prezentat spre examinare/implementare, Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional și autorităților publice locale, în vederea integrării în strategiile lor și punerii în aplicare în continuare a unor noi idei de proiecte în cadrul POR 2014 – 2020.

Proiectul este finanțat din Programul INTERREG EUROPE – apelul 2016, Acțiunea „Mediul înconjurător și utilizarea eficientă a resurselor – Îmbunătățirea politicilor privind patrimoniul natural și cultural”. Instrumentul de politică vizat în cadrul proiectului este POR 2014-2020, Axa prioritară 5 – „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”. Prioritatea de investiții la care subscrie proiectul este 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.

Evenimentul de lansare a proiectului a avut loc în 22, 23 și 24 februarie 2017, în localitățile Spoleto și Terni din Italia, cu participarea reprezentanților organizațiilor partenere, și a cuprins un prim schimb de experiență în ceea ce privește o abordare creativă în domeniul politicilor urbane, precum și o serie de vizite de studiu în diferite locații relevante ca exemple de bune practici în managementul sustenabil al patrimoniului cultural. Întâlnirea a fost organizată de liderul de proiect Sviluppumbria în parteneriat cu Regiunea Umbria și municipalitățile din Spoleto și Terni.
Link proiect: interregeurope.eu/share