Despre Nicolaie Burghelea

Formator pentru programele de instruire specializată MANAGEMENT FINANCIAR și TOP LEVEL MANAGEMENT

Dl. Burghelea lucrează în domeniul financiar-contabil începând din 1994, în societăți exclusiv din sectorul privat. Este economist în specialitatea finanțe -contabilitate, expert contabil și inginer în domeniul electronică și telecomunicații.

A participat la elaborarea de studii de fezabilitate / analize cost-beneficiu pentru proiecte cu finanțare europeană ale beneficiarilor din sectorul privat și autorități publice. Din 2009 activează în cadrul ADR Nord Est – Direcția Organism Intermediar POR.

De asemenea, a participat la diferite sesiuni de instruire specializată pentru dezvoltarea abilităților personalului din cadrul Autorității de Management, Organismelor Intermediare ale Programului Operațional Regional, cuprinzând și Management financiar, Audit și Control, Metode de analiză a proiectelor de investiții în contextul instrumentelor structurale.