Despre Monica Zlavog

Formator pentru programul de instruire specializată MANAGEMENT FINANCIAR și pentru Modulul Managementul Costurilor și Analiza Cost-Beneficiu din cadrul programului de formare profesională MANAGER PROIECT

Monica are o experiență de peste 12 ani în domeniul avizării cheltuielilor eligibile  aferente proiectelor finanțate din fonduri Phare, FEDR și Fondul de Coeziune. În domeniul managementului financiar are studii de specialitate (Academia de Studii Economice București), cursuri ale  Boston University, School of Management (Boston, MA, SUA) în cadrul Humphrey Fellowship, program non- degree, finanțat de guvernul SUA.

Colaborează atât cu beneficiarii privați cât și cei publici- în contextul implementării contractelor de finanțare din fonduri europene, dată fiind și experiența din domeniul bancar (analiză din punct de vedere economic și financiar a Cererilor de creditare, reprezentarea băncii în relațiile cu celelalte instituții implicate în recuperarea creanțelor , clasificarea portofoliului de credite, Internship în Federal Reserve Bank of Boston).