Despre Florin Ghimpu

Formator pentru programul de formare profesională EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE și pentru modulul Achiziții Publice din cadrul programului MANAGER PROIECT.

Licențiat în Economie și absolvent a multe cursuri de formare profesională, precum: Expert Achiziții Publice,Manager Proiect,  Managementul proiectelor de investiții, dar și a unor programe internaționale precum Internaționalizarea Clusterelor.

Director Adjunct al Direcției Organism Intermediar POR, Florin activează în cadrul ADR Nord-Est din anul 2012.

Dl Ghimpu a colaborat atât cu operatori economici participanţi la proceduri de atribuire a contractelor de achiziţii publice, contribuind la elaborarea de oferte de catre aceştia, cât şi cu autoritati contractante, pentru elaborarea documentaţiilor de atribuire, beneficiind, totodată, și de o bogată experiență în domeniul financiar-contabil.