Formatori

Elena Nane
Elena Nane

Elena Nane

Director Economic al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala din anul 1999 pana in prezent, Doamna Elena Nane asigura managementul administrativ, economic, financiar, organizarea contabilităţii interne conform legislaţiei româneşti, intocmirea bugetului anual, organizarea şi coordonarea controlului financiar preventiv intern, precum si administrarea sistemului informaţional al Agenţiei.

Are o experienta de aproape 30 ani în domeniul financiar-contabil fiind specializata pe analiza situatiilor financiare, pentru diagnosticarea “sanatatii economice financiare” a organizatiilor si propunerii masurilor preventive si corective cele mai eficace.

Absolventa de studii superioare in domeniul finante si contabilitate, iari pe langa numeroasele participari la instruiri specializate pe gestionarea, controlul si evaluarea programelor de finantare prin fonduri europene, Elena Nane are certificari nationale in ocupatiile: Expert contabil, Evaluator active şi activităţi economice, Cenzor extern independent .

In cadrul Centrului de Studii, Dna Nane este formator pentru Modulul Contabilitate si Analiza Financiara inclus in Programul Management Financiar si Programul Management Executiv.

SONY DSC
SONY DSC

Cristian Gheorghe Zamă

Lucrează de peste 10 ani în conceperea și susținerea diferitelor tipuri de instruiri având ca tema “Achizițiile publice”, instruiri care au avut ca participanți beneficiarii de finanțări nerambursabile, fiind de asemenea certificat ca “Formator de formatori”, eliberat de SC FIATEST SRL București – cod COR 241205 (acreditat CNFPA) în luna aprilie 2009.

In prezent Dl. Zama detine functia de Director Organism Intermediar POSCCE in cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est.

În domeniul achizițiilor publice, are o experiență de 10 ani în verificarea achizițiilor publice ale beneficiarilor de finanțare nerambursabilă din cadrul programelor Phare CES 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 și a programelor cu finanțare de la Guvernul României. De asemenea, în perioada 2006 – 2007 a fost Responsabil achiziții publice în cadrul ADR Nord-Est si este certificat cu diplomă obținută în ocupația “Expert Achiziții Publice”, acreditată de CNFPA

În plus, Cristian a participat ca evaluator în numeroase licitații de lucrări, în care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a fost Autoritate Contractantă, pentru atribuirea contractelor de lucrări.

Gabi Macoveiu
Gabi Macoveiu

Gabriela Macoveiu

D-na Gabriela Macoveiu a absolvit ca inginer Universitatea Tehnica Ghe. Asachi din Iasi, in 1989. Experienta sa in domeniul afacerilor a fost acumulata practicand meseria de inginer timp de 10 ani, pe platforma Fibrex Nylon Savinesti; in 2003 a obtinut un certificat MBA, emis de INCCOR Bucuresti, folosit cu succes in domeniul managementului de progame Europene in cadrul ADR Nord-Est unde lucreaza, din 1999, ca manager in dezvoltare regionala. In prezent este Directorul Directiei Comunicare, Cooperare si Dezvoltarea Afacerilor.

In ultimii 13 ani, d-na Gabriela Macoveiu a coordonat echipe multidisciplinare, a implementat activitati de dezvoltare strategica, elaborarea si managementul unor proiecte de dezvoltare, elaborare strategii si planuri de actiune, atat pentru ADR cat si pentru organizatii similare autoritati publice si manageri privati din Romania, Bosnia&Herzegovina, Armenia, Turcia si Republica Moldova, lucrat in domeniul evaluarii de proiect in calitate de membru al Comitetelor de Evaluare si Selectie pentru Programele de finantare PHARE CES RO98 Dezvoltare economica regionala, PHARE CES 2001 Dezvoltarea serviciilor sociale, PHARE Cooperare Transfrontaliera(CBC) Romania-Ucraina si PHARE CBC Romania-Republica Moldova 2003 si 2004.

Experienta de trainer a fost acumulata prin furnizare de instruiri pentru ADR Nord-Est, EURECNA CNA Veneto, Delegatia Comisiei Europene din Yerevan, Assogal Toscana, Institutul de Politici Europene din Berlin. Pe langa vasta experienta practica, detine Certificat de Formator – cod COR 241205 (acreditat CNFPA),  Certificat pentru ocupatia Evaluator Proiecte (COR 241960) si Certificat in Management Strategic emis de Scoala de Afaceri Extremadura (2012) si sustine cursuri si seminarii conexe acestor activitati,

Vasile Asandei
Vasile Asandei

Vasile Asandei

Dl. Asandei este jurist cu experienta in dreptul comercial si al afacerilor si absolvent al unui master privind medierea conflictelor in drept. A sustinut numeroase cursuri si instruiri pe tema prevenirii si combaterii fraudelor in gestionarea fondurilor europene.

De asemenea, este specializat in managementul resurselor umane, dezvoltare institutionala si leadership. Domnul Vasile Asandei are o experienta de 12 ani in constructia institutionala privind dezvoltarea regionala si implementarea programelor finantate din fonduri europene. In prezent, indeplineste functia de Director General al ADR Nord-Est.

 In iunie 2012, a fost certificat ca trainer in Leadership, de catre Extremadura Business School.
“Cred cu tarie ca principala resursa a oricarei organizatii sunt oamenii, iar leadershipul este cea mai buna cale de urmat pentru a pune in valoare adevaratul lor potential.” Vasile Asandei

Roxana Pintilescu
Roxana Pintilescu

Roxana Pintilescu

Are o experiență de peste 10 ani în conceperea și susținerea diferitelor tipuri de prezentări, fiind de asemenea, certificată ca trainer în urma absolvirii cursului de Formator – cod COR 241205 (acreditat CNFPA), în luna aprilie 2009 si a Programului European de Management, livrat de Extremadura Business School, in iunie 2012.

În domeniul managementului strategic si al managementului proiectelor, doamna Pintilescu are o experienta practica, cat si  studii de specialitate: masterat si studii pre-doctorale în domeniul Managementului și Administrării Afacerilor la Universitatea Pablo de Olavide, din Sevilla și un masterat în Managementul Proiectelor, la Universitatea de Stiințe Politice și Administrative din București.

Roxana este formator in cadrul Centrului de Studii, atat pentru PFP Manager Proiect—Cod 242101, cat si pentru Modulul Management Strategic,  din Cadrul Programului Management Executiv.

Din 2010, Dna Pintilescu este Managerul Centrului Regional de Studii, iar din 2008 este Coordonatorul Centrului Europe Direct Nord-Est.

Monica Zlavog
Monica Zlavog

Monica Zlavog

Monica are o experiență de peste 12 ani în domeniul avizarii cheltuielilor eligibile  aferente proiectelor finantate din fonduri Phare, FEDR si Fondul de Coeziune. În domeniul managementului financiar are studii de specialitate (Academia de Studii Economice Bucuresti), cursuri ale  Boston University, School of Management (Boston, MA, SUA) in cadrul Humphrey Fellowship, program non- degree, finantat de guvernul SUA.

In prezent, Dna Zlavog este Sef Serviciu Verificare Proiecte in cadrul Directiei  Organism Intermediar POR 2007-2013. Colaboreaza atat cu beneficiarii privati cat si cei publici- in contextul implementarii contractelor de finantare din fonduri europene, data fiind si experienta din domeniul bancar (analiza  din punct de vedere economic si financiar a  Cererilor de creditare, reprezentarea bancii in relatiile cu celelate institutii implicate in recuperarea creantelor , clasificarea portofoliului de credite, Internship in Federal Reserve Bank of Boston).

Nicolaie Burghelea
Nicolaie Burghelea

Nicolaie Burghelea

Domnul Nicolaie Burghelea lucreaza in domeniul financiar-contabil incepand din 1994, in firme exclusiv in sectorul privat. Este economist in specialitatea finante contabilitate, expert contabil si inginer in domeniul electric. A participat la elaborarea de studii de fezabilitate / analize cost-beneficiu pentru proiecte cu finantare europeana ale beneficiarilor din sectorul privat si autoritati publice. Din 2009 activeaza in cadrul ADR Nord Est – Organism Intermediar POR, avand in prezent functia de Director Adjunct, Directia Organism Intermediar POR.

A participat la diferite sesiuni de instruire specializata pentru dezvoltarea abilitatilor personalului din cadrul Autoritatii de Management, Organismelor Intermediare ale Programului Operational Regional, cuprinzand si Management financiar, Audit si Control, Metode de analiza a proiectelor de investitii in contextul instrumentelor structurale.

Sorin Grigorescu
Sorin Grigorescu

Sorin Grigorescu

Este absolvent de universitate cu diplome de economist si inginer. A acumulat experienta in procesele de planificare si programare la nivel regional inca din 2001, cand s-a angajat in cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est. A coordonat si participat la procesul de planificare strategica din Regiunea Nord-Est  ce a avut ca rezultat elaborarea Planului de Dezvoltare Regional Nord-Est pentru perioadele: 2000-2002, 2002-2005, 2004-2006, 2007-2013. A contribuit la activarea structurilor parteneriale regionale implicate in cadrul procesului de planificare, cat si in constituirea portofoliului regional de proiecte. A facut parte din numeroase Comisii de evaluare si selectie a proiectelor finantate din fonduri PHARE.

Sorin este certificat ca trainer in urma absolvirii cursului de Formator – cod COR 241205 organizat de FiaTest Bucuresti in luna octombrie 2009, respectiv a cursului Manager de Proiect – cod COR 241919 organizat de Institutul Roman de Training Bucuresti, in luna noiembrie 2010.

In prezent indeplineste functia de Sef Birou Planificare, Programare si Monitorizare al ADR Nord-Est si face parte din echipa care pregateste Planul de Dezvoltare Regional Nord-Est 2014-2020.

SONY DSC
SONY DSC

Monica Maria Lutz

Lucrează din 2008, in cadrul Biroului Achizitii, Riscuri si Nereguli, in calitate de Responsabil achizitii publice, deruland si urmarind toate etapele procesului de achizitie publica ale autoritatii contractante Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est: planificare, elaborare documentatie de atribuire, chemare la competitie, derulare procedura de atribuire, atribuire contract/ acord-cadru, incheiere dosar de achizitie publica, derulare contract/ acord-cadru, finalizare contract, analiza proces de achizitie publica.

Monica lucreaza in prezent ca expert coordonator Achizitii publice in cadrul Directiei Juridice si Resurse Umane si este certificata in acest domeniu prin:  Certificat de absolvire , nr. 429/25.01.2010, pentru ocupatia “Formator” – cod COR 241205; Certificat de absolvire, nr. 393/30.07.2010, pentru ocupatia “Expert achizitii publice” – cod COR 241940; Certificat de participare Curs de utilizare SEAP, nr. 1097/12.12.2010.

SONY DSC
SONY DSC

Gabriela Bobeanu

“Un lider este un negustor de speranţe”, spunea Napoleon Bonaparte. Asa o fi? Ramâne să descoperiți împreună, alături de Gabriela Bobeanu, expert în comunicare si formator în Managementul Resurselor Umane și Leadership.

O recomandă în acest demers atât studiile de specialitate (Licenţiată în Comunicare şi Relaţii Publice, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative; Licenţiată a Universităţii Bucureşti – Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială), participarea la diferite seminarii şi programe de formare în domeniul comunicării, cât şi experienţa practică dobândită în urma susţinerii  a numeroase prezentări  în scop instructiv-educativ. Dna Bobeanu este recunoscută de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului,  ca Formator– cod COR 241205.

Olimpia Buftea
Olimpia Buftea

Olimpia Festila-Buftea

Expert in cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Olimpia este responsabila cu verificarea si avizarea procedurilor de achizitii publice desfasurate de beneficiarii de finantari nerambursabile din cadrul POR. Absolventa de studii superioare cu diploma de licenta in domeniul economic, urmeaza in prezent masterul “Managementul proiectelor”, in cadrul Facultatii de Comunicare si Relatii Publice al SNSPA.

Are experienta in domeniul proiectelor cu finantare europeana, mai ales in verificarea financiara a cererilor de plati in cadrul OI POR. Este formator pentru PFP Expert Achizitii Publice in cadrul CRS si detine certificare CNFPA in acest domeniu precum si in managementul resurselor umane. Lucreaza ca trainer  in urma absolvirii cursului de formator certificat de Autoritatea Nationala de Calificari.

Florin Ghimpu
Florin Ghimpu

Florin Ghimpu

Lucrează în cadrul Serviciului Verificare Proiecte în calitate de ofiţer achiziţii, având responsabilitatea verificării procedurilor de achiziţie publică derulate pe parcursul implementării proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional.

Florin este certificat ca formator, expert achiziţii publice, manager de proiect şi expert contabil si activeaza ca formator al Centrului Regional de Studii Nord-Est pentru PFP Expert Achizitii Publice.

Dl Ghimpu a colaborat atât cu operatori economici participanţi la proceduri de atribuire a contractelor de achiziţii publice, contribuind la elaborarea de oferte de catre aceştia, cât şi cu autoritati contractante, pentru elaborarea documentaţiilor de atribuire.

SONY DSC
SONY DSC

Irina Iosipescu

Are o experientă de peste 7 ani în domeniul pregătirii si sustinerii activitătilor educative pentru adulti (prezentări, derulare de activităti interactive educative, facilitator de grup) fiind, de asemenea, certificată ca trainer în urma absolvirii unui curs de “Formator de formatori” – cod COR 241207 si Manager Resurse Umane (cursuri acreditate CNFPA).

În domeniul managementului resurselor umane, Dna Iosipescu are atât studii de specialitate (Licentiată în Psihologie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, master în derulare – “Evaluarea, formarea si consilierea psihologică a personalului”, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, numeroase participări la diferite programe de formare din domeniul resurselor umane), cât si experientă practică, derulând din anul 2004 activităti profesionale in aceasta arie de activitate, fiind angajata a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est la Directia Juridica si Resurse Umane.

Roxana Apostu
Roxana Apostu

Roxana Apostu

Absolventa a Facultatii de Relatii Economice Internationale din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti (2000), Roxana a urmat si cursurile Scolii postuniversitare de Comunicare si Relatii Publice “David Ogilvy”  din cadrul SNSPA (2002), ulterior, frecventand cursurile de Masterat in Drept European in cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza Iasi(2009)

Incepand cu 2003, lucreaza in domeniul Consultantei in afaceri si management, interval in care a parcurs mai multe etape din ciclul de viata al unui proiect, de la identificarea nevoii si celor mai potrivite surse de finantare, la formularea/ redactarea documentatiilor, atragerea finantarilor, si nu in ultimul rand, implementarea proiectelor, coordonarea echipelor.

Are, asadar, o experienta de peste 10 ani in scrierea si implementarea de proiecte finantate atat din fondurile de pre-aderare, cat si din fonduri structurale si de coeziune europene.

Trainer certificat – in urma absolvirii cursului de Formator (cod COR 242401) in anul 2010- Roxana livreaza cursuri precum: Manager de proiect, Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene, Asistent Comunicare si Relatii Publice si sustine seminarii conexe acestor activitati.

Calendar Evenimente

    Nu exista evenimente
Toate evenimentele

Testimoniale Recente

Dumitru Bodnar -Director Groupama Asigurari

“Resursele umane reprezinta principalul motor al dezvoltarii durabile. Ambitia, Motivatia si Armonia reprezinta cheia succesului, iar citeste mai mult

Mihai Barliba, General Manager

“Cursul de Leadership furnizat de lectorii CRS a potentat eforturile companiei noastre in crestere, invatandu-ne sa citeste mai mult

Catalin Roca, Director

“Cursul de Management Financiar mi-a oferit abilitatea de a analiza si interpreta,  din perspectiva unui manager, citeste mai mult

CRS Nord Est

Centrul Regional de Studii Nord-Est isi asuma responsabilitatea generarii si difuzarii de cunostinte in scopul dezvoltarii resurselor umane din regiunea Nord-Est prin furnizarea de instruire, realizarea de proiecte, consultanta si cercetare economica, sociala si antreprenoriala. Citeste mai mult

Cursuri CRS

Cercetare

Activitatile de formare si cercetare ale Centrului Regional de Studii Nord-Est se concentreaza in principal pe aspectele de dezvoltare economica si sociala la nivel regional. Citeste mai mult